Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Κριτήριο Αξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ
Α. ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ: 1. Μεσοποταμία, 2. Αίγυπτος,
Β. ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: 1. Κυκλαδικός πολιτισμός, 2. Μινωικός πολιτισμός

ΧΡΟΝΟΣ: 40’

Να απαντήσεις πάνω στο απαντητικό σου φύλλο το ζητούμενο αριθμό ερωτήσεων από κάθε μέρος.

ΜΕΡΟΣ Α : Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγεις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.

1. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις γράφοντας στο απαντητικό σου φύλλο αυτό που παραλείπεται:
1) Η θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων περιελάμβανε πλήθος θεών, ήταν δηλαδή […].
2) Ο Φαραώ θεωρούνταν από τους Αιγυπτίους ως ένας […].
3) Ένα αξιόλογο δείγμα ιερογλυφικής μινωικής γραφής βρέθηκε στη Φαιστό και ονομάζεται […].
4) Η μινωική συλλαβική γραφή ήταν η […].
……………………………………………………………………………………
2. Να αντιστοιχήσεις τις επινοήσεις/δραστηριότητες με το σωστό πολιτισμό γράφοντας στο απαντητικό σου φύλλο δίπλα από τον κάθε πολιτισμό τον αριθμό της επινόησης/δημιουργίας που ταιριάζει με αυτόν: Α. Αιγύπτιοι, Β. Σουμέριοι
1) ιερογλυφική γραφή
2) κατεργασία μετάλλων
3) ταρίχευση
4) επινόηση τροχού
5) επινόηση άλετρου/άροτρου
6) σφηνοειδής γραφή
7) αρχαιότερη γραπτή νομοθεσία
8) χαρτί-πάπυρος
……………………………………………………………………………
3. Να σημειώσεις στο απαντητικό σου φύλλο αν είναι σωστό ή λανθασμένο το περιεχόμενο της κάθε πρότασης που ακολουθεί και μετά να διορθώσεις την κάθε λανθασμένη πρόταση.
1) Το εμπόριο των Μινωιτών ελέγχεται από τα ανάκτορα.
2) Οι Μινωίτες είχαν εχθρικές/εμπόλεμες σχέσεις με την Αίγυπτο.
3) Οι Μινωίτες είχαν κυριαρχήσει στο Αιγαίο.
……………………………………………………………………………
4. Να γράψεις στο απαντητικό σου φύλλο σύντομο κατατοπιστικό σημείωμα (εποχή, πολιτισμός, περιγραφή, υλικό, χρήση) για τους όρους Κυκλαδικά ειδώλια, ταυροκαθάψια.
……………………………………………………………………………
5. Να επιλέξεις το σωστό για την κάθε πρόταση γράφοντας στο απαντητικό σου φύλλο τον αριθμό της σωστής απάντησης δίπλα από το γράμμα της κάθε πρότασης.
A. Το μινωικό ανάκτορο είχε γύρω από μια κεντρική αυλή
1) Τέσσερα μεγάλα δωμάτια (αποθήκη, εργαστήριο, λουτρό, δωμάτιο)
2) Τέσσερις πτέρυγες (με αποθήκες, εργαστήρια, λουτρά, δωμάτια)
Β. Οι λόγοι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη πολιτισμού στις Κυκλάδες ήταν
1) Το ήπιο κλίμα και η προνομιακή θέση των νησιών
2) Το τροπικό κλίμα και η προνομιακή θέση των νησιών
Γ. Οι πυραμίδες ήταν
1) Ανάκτορα των φαραώ
2) Τάφοι των Φαραώ
Δ. Τα ζιγκουράτ ήταν
1) Τάφοι στη Μεσοποταμία
2) Ναοί στη Μεσοποταμία
……………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β : Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγεις δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.

1. Να σχολιάσεις το χαρακτηρισμό του Έλληνα ιστορικού Ηρόδοτου:
ΑΙΓΥΠΤΟΣ = «δώρο του Νείλου».
………………………………………………………………………
2. Α) Ποια ανάγκη οδήγησε τον προϊστορικό άνθρωπο να επινοήσει σύστημα γραφής;
Β) Ποιος λαός πρώτος επινόησε σύστημα γραφής;

Εγώ…είμαι βασιλιάς της δικαιοσύνης, στον οποίο ο Σαμάς εμπιστεύτηκε το νόμο. Τα λόγια μου είναι διαταγές. Εάν ένας ευγενής σπάσει το κόκκαλο ενός άλλου ευγενούς, να του σπάσουν το κόκκαλο…
Γ) Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της εποχής Χαλκού που έδωσε γραπτούς νόμους στο λαό του;
Δ) Να κρίνεις τους νόμους αυτούς με τη βοήθεια του πιο πάνω παραθέματος.
………………………………………………………………………
3. ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Αφού μελετήσεις προσεκτικά τα δεδομένα που δίνονται πιο κάτω να απαντήσεις στα ερωτήματα:

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Κνωσό έχεις βρει τμήματα από μια τοιχογραφία. Διακρίνονται ένα κεφάλι με μαύρα μαλλιά, τμήμα γυμνού κορμού με φούστα, και ένα χέρι που κρατά ένα αγγείο-ρυτό. Όλα τα χρώματα είναι φθαρμένα και θαμπά.

Α. Ποιο το αρχικό χρώμα της μορφής;
Β. Ποια άλλα δύο χρώματα πιθανόν να βρίσκονταν στην τοιχογραφία;
Γ. Τι μπορεί να παριστάνει η τοιχογραφία;
…………………………………………………………………
4. ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Αφού μελετήσεις προσεκτικά την εικόνα που δίνεται πιο κάτω να απαντήσεις στα ερωτήματα:

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΓΕΙΟΥ στο Αρχαία Ιστορία Α’ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006, σ. 27

Έχεις βρει σε ανασκαφή στην Κύπρο το εικονιζόμενο αγγείο.

Α. Σε ποια εποχή ανήκει;
Β. Ποιου λαού είναι δημιούργημα;
Γ. Σε ποια κατηγορία αγγείων (όνομα) θα το τοποθετούσες;
Δ. Πώς ερμηνεύεις/εξηγείς την παρουσία του σε οικισμό της Κύπρου;
…………………………………………………………………………

Λεόνη Μεννογιάτη-Αργυρού